\r甘遂\ph231.bmp\r,生中山川谷,今陕西、江东亦有之,或云京西出者最佳,汴沧 吴者为次。苗似泽漆, 茎短小,而叶有汁;根皮赤,肉白,作连珠,又似和皮甘草。二月采根,节切之,阴干,以 实重者为胜。又有一种草甘遂,苗一茎,茎端六、七叶,如蓖 麻、鬼臼叶,用之殊恶。生食一升,亦不能下。唐注云∶草甘遂,即蚤休也。蚤休自有条, 古方亦单用下水。《短剧》∶疗妊娠小腹满,大小便不利,气急,已服猪苓散不瘥者,以甘 遂散下之方。泰山赤皮甘遂二两,捣筛,以白蜜二两,和丸如大豆粒,多觉心下烦,得微下 者,日一服之,下后还将猪苓散。不得下,日再服,渐加可至半钱匕,以微下为度,中间将 散也。猪苓散见猪苓条中。