\r鲫鱼\pd428.bmp\r 主诸疮,烧以酱汁和涂之,或取猪脂煎用,又主肠痈。
    头灰
    臣禹锡等谨按药对云∶头,温。主小儿头疮,口疮,重舌,目翳。一名鲋 (音父)鱼 臣禹锡等谨按蜀本云∶鲫鱼,味甘,温。止下痢,多食亦不宜人。又,注云∶形亦似鲤, 色黑而体促,肚大而脊隆,所在池泽皆有之。孟诜云∶鲫鱼,平胃气,调中,益五脏,和 作羹 食,良。又鲫鱼与,其状颇同,味则有殊。是节化,鲫是稷米化之,其鱼腹上尚有米色 。宽大者是鲫,背高腹狭小者是,其功不及鲫。鱼子调中,益肝气尔。日华子云∶鲫鱼, 平,无毒。温中下气,补不足。作脍,疗肠,水谷不调及赤白痢。烧灰以敷恶疮良。又酿 白矾烧灰,治肠风血痢。头烧灰疗嗽。又云∶子不宜与猪肉同食。 图经曰∶鲫鱼,《本经》不载所出州土,今所在池泽皆有之。似鲤鱼,色黑而体促,肚 大而 脊隆。亦有大者至重二、三斤。性温,无毒。诸鱼中最可食。或云稷米所化,故其腹尚有米 色 。又有一种背高腹狭小者,名鱼,功用亦与鲫同,但力差劣耳。又黔州有一种重唇石鲫鱼 ,亦其类也。 陈藏器云∶头主咳嗽,烧为末服之。肉主虚羸,五味熟煮食之。脍亦主赤白痢及五野鸡 病。 食疗食之平胃气,调中,益五脏,和作羹良。作脍食之,断暴下痢。和蒜食之,有少热; 和 姜、酱食之,有少冷。又,夏月热痢可食之,多益。冬月中则不治也。骨烧为灰,敷疮上 ,三、五度瘥。谨按其子调中,益肝气。凡鱼生子,皆粘在草上及土中。寒冬月水过后, 亦不腐坏。每到五月三伏时,雨中便化为鱼。食鲫鱼不得食沙糖,令人成疳虫。丹石热毒发 者 ,取茭首和鲫鱼作羹,食一、两顿即瘥。圣惠方∶治小儿脑疳鼻痒,毛发作穗,面黄羸瘦 ,益脑。用鲫鱼胆滴于鼻中,连三、五日甚效。外台秘要治患肠痔,大便常有血。食鲫鱼羹 及随 意任作饱食。《孙真人》同。千金方∶小儿头无发。烧鲫鱼末,酱汁和敷之。梅师方∶鲫鱼 不可合猪肝食。孙真人∶治牙齿疼。取鲫鱼纳盐花于肚中,烧作灰末,敷之即瘥。又方∶主 恶 核肿不散,取鲜鲫鱼杵敷之。又方∶主香港脚及上气。取鲫鱼一尺长者作脍,食一、两顿,瘥。 食 医心镜∶治脾胃气冷,不能下食,虚弱无力。鹘突羹∶鲫鱼半斤细切,起作脍,沸豉汁热投 之,着 胡椒、干姜、莳萝、桔皮等末,空心食之。集验方∶热病瘥后百日食五辛者,必目暗。鲫 鱼作熏之。子母秘录∶治小儿面上忽生疮,黄水出。鲫鱼头烧末,和酱清汁敷,日易之。 又方 ∶小儿丹。鲫鱼肉细切五合,小豆捣屑二合,和更,杵如泥,和水敷之。杨氏产乳∶疗妊娠 时行 伤寒。鲫鱼一头烧作灰,酒服方寸匕,汗出,瘥。《伤寒类要》同。又方∶中风寒热,腹 绞痛。以干鲫鱼一头烧作末, 三指撮,以苦酒服之,温复取汗,良。 衍义曰∶鲫鱼,开其腹,纳药烧之,治齿。