\r枳实\pd331.bmp\r 味苦、酸,寒、微寒,无毒。主大风在皮肤中如麻豆苦痒,除寒热结,止痢,长肌肉, 利五脏,益气轻身,除胸胁痰癖,逐停水,破结实,消胀满,心下急痞痛逆气,胁风痛,安 胃气,止溏泄,明目。生河内川泽。九月、十月采,阴干。 陶隐居云∶今处处有。采破令干用之。除中核,微炙令香。亦如桔皮以陈者为良。枳树 茎及皮,疗水胀,暴风骨节疼急。枳实,俗方多用,道家不须。唐本注云∶枳实晒干,乃得 阴便湿烂也。用当去核及中瓤乃佳。今或用枳壳乃尔。若称枳实,须合核瓤用者,殊不然也。 今 八月,既浓且辛。旧云江南为桔,江北为枳。今江南俱有枳、桔,江北有枳无桔。此自是种 别,非关变也。臣禹锡等谨按药性论云∶枳实,臣,味苦、辛。解伤寒结胸。入陷胸汤用 ,主上气喘咳,肾内伤冷,阴痿而有气,加而用之。 图经曰∶枳实,生河内川泽,枳壳,生商州川谷,今京西、江湖州郡皆有之,以商州者 为佳。如桔而小,高亦五、七尺。叶如枨,多刺。春生白花,至秋成实。九月、十月采,阴 干。旧说七月、八月采者为实,九月、十月采者为壳。今医家多以皮浓而小者为枳实,完大 者为壳,皆以翻肚如盆口唇状、须陈久者为胜。近道所出者,俗呼臭桔,不堪用。张仲景治 心下坚大如盘。水饮所作。枳实术汤主之。枳实七枚,术三两,以水一斗,煎取三升,分三 服,腹中软即稍减之。又胸痹。心中痞坚,留气结胸,胸满胁下,逆气抢心,枳实薤白桂汤 主之。陈枳实四枚,浓朴四两,薤白半斤,切,栝蒌一枚,桂一两,以水五升,先煎枳实、 浓朴,取二升,去滓,纳余药于汤中,煎三两沸,分温三服,当愈。又有桔皮枳实汤、桂生 姜枳实汤,皆主胸痹心痛。葛洪治卒胸痹痛,单用枳实一物,捣末方寸匕,日三夜一。其根 皮治大便下血,末服之。亦可煮汁常饮。又治卒中急风,身直不得,屈伸反复者。刮取枳木 皮屑,谓之枳茹一升,酒一升,渍一宿,服五合,至尽再作良。 外台秘要∶涂风疹。取枳实以醋渍令湿,火炙令热,适寒温用熨上,即消。千金方∶治 胸痹气壅满,心膈不利。枳实二两,麸炒微黄,为末。非时以清粥饮调下二钱。《圣惠方》 同。又方治积痢脱肛。枳实,石上磨令滑钻着柄,蜜涂火炙令暖,更易熨肛,取缩即止。经 验方∶治肠风下血。枳实半斤,麸炒去瓤,绵黄半斤,洗锉为末。米饮非时下二钱匕。若 难服,以糊丸汤下三、五十丸,效。集验方∶治五痔不以年月日久新。枳实为末,炼蜜丸如 桐子大,空心饮下二十丸。济众方∶治伤寒后,卒胸膈闭痛。枳实一味锉,麸炒黄为末。服 二钱,米饮调下,一日二服。广利方∶治小儿久痢淋沥,水谷不调。枳实六分捣末,以饮汁 调二钱匕,二岁服一钱。《子母秘录》方∶同。子母秘录∶治妇人阴肿坚痛。用半斤,碎炒 令熟, 衍义曰∶枳实,枳壳,一物也。小则其性酷而速,大则其性详而缓。故张仲景治伤寒仓 卒之病,承气汤中用枳实,此其意也。皆取其疏通决泄、破结实之义。他方∶但导败风壅之 气,可常服者,故用枳壳,其意如此。