\r背人形第二图\pm-m45.bmp\r 小儿五六岁不语者,心气不足,舌本无力,发转难,灸心俞穴三壮。炷如小麦大 。在五椎下两傍各一寸半陷者中。 小儿痢下赤白,秋末脱肛,每厕肚疼不可忍者,灸十二椎下节间,名接脊穴, 灸一壮。 三 后用清帛子试,兼有似见疳虫子随汁出也。此法神效不可量也。《岐伯灸法》∶疗小儿脱肛泻 血,秋深不较,灸龟尾一壮。炷如小麦大。脊端穷骨也。