\r蛇伤\p04-a41a222.bmp\r 陈远公曰∶人被蛇伤,不拘何处,或上或下,腹胀如箕,三日不救,毒瓦斯攻心 必死。蛇乃阴物,伤人最毒,治用解毒为主。惟是蛇毒,乃阴毒也,若用阳毒解之, 则毒愈炽,必用阴分解毒之品,顺其性而解之也。祛毒散∶用白芷、紫花地丁、蒲 公英、夏枯草各二两,生甘草五钱,白矾三钱,水煎服,一剂肿消,二剂毒从大小 便而出,三剂全愈。(《冰鉴》。白芷虽阳分之药,得 夏枯草则阳化为阴,地丁、公英、甘草、白矾尽消毒之味,又且属阴,阴变以化阴毒,自易奏功,助白芷直攻 蛇毒,无留存之害也。或问解蛇毒,既不可用阳分之药,何以又用白芷,不知蛇毒非白芷不除,世人不善用之,所 以有不效者,今用于阴分之中,自无不效矣。何可舍白芷,反致无功乎!或问雄黄亦制蛇毒,何不用之,不知 白芷阳中有阴,不比雄黄纯阳也。雄黄外用可建奇功,内用每至偾事,不若白芷用阴分之中,可建全功耳。)诸蛇 有毒,惟土虺蛇最毒,咬人若不急治,则死矣。凡蛇误入人孔窍内,即用针刺其尾,不过两三针,则自褪出。 《丹心》云∶制蛇毒用雄黄末,加人参汤调服。 《纲目》云∶人卒为蛇绕不解,热汤淋之,无汤则令尿之,即解。凡毒蛇咬用 针刺伤处出血,用绳扎两头,浸粪缸内,毒不内攻。若毒走肿痛者,麻油纸捻焰熏 之,再解毒紫金丹一钱,酒磨服之,取汁。