\r蒲公英\pc67.bmp\r,又名婆婆丁。味苦、平,性微寒。治妇人乳结、乳痈,红肿疼 痛,乳筋梗硬作肿胀,服之立效。敷诸疮肿毒、疥癞癣疮,利小便,祛风,消诸疮毒,散瘰 结核,止小便血,治五淋癃闭,利膀胱。 (附奇方)治瘰结核,痰核绕项而生,立效。 蒲公英(三钱)香附(一钱)羊蹄根(一钱五分)山慈姑(一钱)大蓟(独根 二钱)虎掌草(二钱)小一支箭(二钱)小九牯牛(一钱)水煎,点水酒服。 (单方)治乳汁不通 蒲公英(三钱不效用五钱)水酒煎服。 ──务本卷三 蒲公英,一名黄花绿叶草。得水之冲气,故味甘、平。无毒。入肝、胃二经,解毒。形 似车前草之叶,微瘦小细长,独苗,开黄花,叶上微有白毛。 主治小儿痘疹后感疔毒,痈疽锁喉,偏肿或杨梅等症,服之立效。 ──模板卷九