\r独活\pb75.bmp\r,味辛、苦,性温。阴中之阳也。行十二经络。疗诸风,角弓反张, 表汗,除风寒湿痹,止周身筋骨疼痛。又治两胁面寒疼痛。 独活(二钱)新瓦焙为末,开水点烧酒服。 ──务本卷三